Školiace stredisko

  • školenia obslúh vysokozdvižných vozíkov
  • školenia obslúh stavebných strojov
  • školenia obslúh zdvíhacích zariadení
  • školenia bezpečnostných technikov
  • školenia vodičov
  • školenia osôb pre montáž a demontáž lešenia